Twój charakter a Twój biznes

Jak charakter człowieka wpływa na jego biznes?

Charakter czy osobowość człowieka ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki osoba postrzega sama siebie, relacje, swój biznes oraz w jaki prezentuje się publicznie. 

Carl Gustav Jung powiedział, że: „Osobowość jest najwyższą formą, w jakiej realizuje się wrodzona swoistość istoty żywej”. 

Osobowość determinuje ambicje i motywacje, a także wskazuje sposób, w jaki osoba odnosi się do świata wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Wpływa na jakość relacji i sposób realizowania życiowych celów. Osobowość kształtuje ideały, wartości, wierzenia, sposoby przetwarzania informacji, jak również styl przywództwa. Ma ogromny wpływ na moralność i etykę zachowań człowieka. Charakter to przeznaczenie. 

Czym jest charakter?

Charakter to suma głęboko zakorzenionych wzorów zachowań definiujących jednostkę. Nasza osobowość jest tym, co odróżnia nas od innych ludzi. 

Charakter to matryca, którą ukształtowało w nas dzieciństwo i wychowanie, kształtowały ją również wszystkie autorytety, które spotkaliśmy na naszej drodze. Twój charakter to to, kim rzeczywiście jesteś.

Wczesne doświadczenia miały wpływ na powstanie i rozwój psychicznych struktur oraz tworzą cechy danej osobowości, czyli długotrwałe i niezmienne aspekty funkcjonowania. Charakter to wynik relacji z mamą i tatą. To matryca sposobu zachowań, emocji, postaw oraz mechanizmów obronnych. Powstaje we wczesnym dzieciństwie, ale cechy osobowości kształtowane są nadal w okresie szkoły, dojrzewania i wczesnej dorosłości. Utrzymują się przez całe życie i mają wpływ na każdy jego aspekt. 

Osobowość „zaprogramowana” jest w podświadomości człowieka. To jego emocje, doświadczenia, przeżycia, przekonania i nawyki, wzorce reakcji i zachowań. Wywierają one znaczący wpływ na myśli, zachowania i rezultaty działań również w sferze zawodowej. Między zachowaniami z dzieciństwa, a tymi z okresu dorosłości zachodzi ścisły związek. 

„Uważaj na swoje myśli, bo stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, bo stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, bo stają się zwyczajami. Uważaj na swoje zwyczaje, bo stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, bo będzie twoim przeznaczeniem”.

Większość ludzi gotowa byłaby przyznać, że siła nieświadomych procesów ma duże znaczenie w życiu pozazawodowym, ale nie w biznesie. W biznesie jednak, tak jak w życiu osobistym, świadomość własnych reakcji i zachowań prowadzi nie tylko do zdrowia psychicznego, ale również umożliwia rozwój osobisty i osiąganie własnych celów z lekkością i radością.

Jesteś magnesem. Twoja energia, to Twoje emocje. Czym jesteś, to przyciągasz.

Jak pracować nad sobą?

By zrozumieć własną osobowość i ją zmienić, potrzebujesz wrócić do swojego dzieciństwa. Przepracować je. Twój twardy dysk (Twoja matryca) jest już zapełniony. Dorzucanie tam kolejnego szkolenia i wiedzy nie zmieni programu, który jest zapisany. Ten program możesz zmienić tylko Ty.

Zapraszam do gabinetu w:

Gabinet Hipnozy i Hipnoterapii – Wrocław, Niedźwiedzia 4a/3d

Gabinet Hipnozy i Hipnoterapii – Jelenia Góra (Sosnówka, Liczyrzepy 49a)

Hipnoza online

Podobne wpisy