Hipnoza w biznesie

Z hipnozy korzystają coraz częściej przedsiębiorcy, którzy na drodze do swojego sukcesu napotykają problem, ale nie mogą go rozwiązać, ponieważ nie znają jego przyczyny. Hipnoza jest kluczem otwierającym możliwości leżące poza zasięgiem świadomego postrzegania. Świadomie analizujemy, racjonalizujemy, używamy siły woli oraz korzystamy z pamięci roboczej. Hipnoza daje możliwość dotarcia do podświadomości, czyli tej części umysłu, nad którą nie mamy na co dzień bezpośredniej kontroli, choć odpowiada za większość naszych reakcji, działań, wyborów, nawyków i efektów. Podświadomość gromadzi emocje, doświadczenia, przeżycia, przekonania oraz pamięć permanentną, które determinują nasze zachowania i wybory. Przez ich pryzmat postrzegamy rzeczywistość i często, zamiast nam pomagać — sabotują nasze działania.
Podstawowym celem podświadomości jest dbanie o nasze bezpieczeństwo fizyczne (przetrwanie – A NIE OSIĄGNIĘCIE SUKCESU) i bezpieczeństwo emocjonalne (unikanie stresu – A NIE RYZYKOWANIE, KTÓRE MA SZANSĘ ZAKOŃCZYĆ SIĘ SUKCESEM). Jeśli zatem podświadomość zinterpretuje sytuację na polu zawodowym czy biznes jako zagrożenie lub chociażby tylko ryzyko stresu, będzie skutecznie nas powstrzymywać w tym kierunku.

Blokady/hamulce wewnętrzne uniemożliwiające osiągnięcie sukcesu

Zdarza się, że osoba dochodzi do jakiegoś momentu kariery, pułapu finansowego czy rozwoju firmy, gdzie zatrzymuje się i z jakiegoś powodu i nie może iść dalej, po więcej. Ile by nie włożyła wysiłku, nie może osiągnąć sukcesu. Działa schematami, powtarza utarte wzorce i nie może się z nich wydostać, osiąga rezultaty przewidywalne, ale niesatysfakcjonujące. Jej działania są sabotowane przez nią samą. Może to być stres, niepokój, lęk, krytycyzm, perfekcjonizm, słaba koncentracja, niskie poczucie własnej wartości i pewności siebie, brak motywacji i energii do działania czy najbardziej zwyczajny strach przed porażką. To oznacza, że osoba dotarła do granicy swojej strefy komfortu, poza którą napotyka na opór podświadomości. Hipnoza pozwala dotrzeć do źródła tej przyczyny i ją uzdrowić. Ich korzenie najczęściej sięgają czasów dzieciństwa, gdzie osoba uczyła się tego kim jest w oczach rodziców, gdzie zrodziły się emocje i przekonania, mające wpływ na dorosłe życie, osiągane efekty i zarabiane pieniądze.

Jak dzieciństwo wpływa na sukces w dorosłym życiu?

Często blokadą pochodzącą z dzieciństwa jest bycie niewystarczająco dobrym w oczach rodziców. Brak ich wiary w nas tak mocno się zakorzenia, że sami przestajemy wierzyć w siebie w dorosłym życiu. Nasi rodzice często też porównywali nasze wyniki w nauce do innych dzieci. Zasiewali w nas wtedy poczucie bycia gorszym, słabszym, nie takim jak trzeba. Krytyka ze strony rodzica czy nauczyciela i towarzyszący jej lęk mogą być powodem niepodejmowania decyzji w dorosłym życiu i biznesie. Dorosły człowiek prowadzący własną firmę najczęściej nie zdaje sobie sprawy jak jego dzieciństwo silnie wpływa na jego obecne efekty. Hipnoza umożliwia szybkie namierzenie źródła problemu i odblokowanie w pełni drzemiącego w osobie potencjału.

Hipnoza umożliwia dotarcie do wewnętrznych blokad i ich usunięcie

Dotarcie do nieświadomych blokad i ich eliminacja dzięki hipnozie są szybkie i skuteczne. Kiedy znika opór podświadomości, pojawia się motywacja wewnętrzna, sukces przychodzi łatwo i lekko, i prowadzi do samorealizacji i spełnienia.
Różnica między ludźmi przeciętnymi a wybitnymi leży w umyśle tych osób. Każdy, niezależnie od tego czym się zajmuje i jaką funkcję pełni w firmie może sięgnąć do najgłębszych zasobów, by przekroczyć własne blokady i ograniczenia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *