Emocje w biznesie

Tym, co odróżnia wielkie przedsiębiorstwa od tych przeciętnych, to poziom inteligencji emocjonalnej osób zarządzających. Firmy skupiające liderów z wysokim IQ mają większy potencjał, są bardziej kreatywne i innowacyjne. Liderzy tacy cenią swoich pracowników i mają świadomość, że znaczna część firmowej wiedzy i mądrości spoczywa właśnie w głowach ich pracowników. Dlatego rozwijają swoje umiejętności przywódcze, by nie tylko rozumieć zachowania swoich ludzi, ale również w odpowiedni sposób ich motywować i zachęcać do rozwoju, co będzie miało przełożenie na efekty firmy. 

Osobowość lidera, w znacznym stopniu uwarunkowana i zaprogramowana w dzieciństwie wpływa na jego sposób myślenia oraz kierowania i zarządzania innymi ludźmi. Psychiczne dominanty określające sposób myślenia takiego lidera wpływają na strukturę i priorytety danej organizacji. Jesteśmy tym, co myślimy, a za pomocą myśli tworzymy nasz świat. Nasza indywidualna percepcja odgrywa istotną rolę we wszystkich aspektach życia, nie pomijając pracy. 

W biznesie emocje często są pomijane. Niechętnie bierze się pod uwagę fakt istnienia wewnętrznego świata emocji, które determinują reakcje i zachowania człowieka, a także wpływają na decyzje. Ignorowanie emocji w biznesie i gloryfikowanie tak zwanego racjonalnego myślenia jest niezrozumieniem człowieka i jego natury.

Wszystko, co jest ważne dla człowieka, jest wywoływane przez jego emocje. Rzeczy istotne dla człowieka mają znaczenie uczuciowe. Bez emocji nie ma działania i nie ma pasji. Uczucia zajmują centralne miejsce w życiu przedsiębiorstw. Wszystkie działania i decyzje podejmowane są pod wpływem emocji pracowników, a racjonalne wytłumaczenie podjętych decyzji jest tylko znalezieniem logicznych argumentów przez analityczny umysł, by usprawiedliwić to, co już się wydarzyło.

Dyrektor, menedżer, lider, pracownik – jest w przedsiębiorstwie człowiekiem, który poza racjonalnym, świadomym, przewidywalnym i łatwym do zrozumienia umysłem, ma również ten podświadomy, pełen schematów i wzorców z dzieciństwa, przekonań, lęków, obaw i zachowań obronnych. Dyrektor czy lider to nie logicznie działająca maszyna, to człowiek szargany od wewnątrz własnymi emocjami, zachowujący się czasem nieracjonalnie, a czasem destrukcyjnie. Zbyt wiele dobrze skonstruowanych planów ulega każdego dnia wykolejeniu, by nadal ignorować wpływ emocji pracowników na cele i efekty osiągane w biznesie.

Organizacje jako systemy żyją własnym życiem, które jest nie tylko świadome i racjonalne, lecz także nieświadomie i irracjonalne. Rządzą tam skomplikowane relacje między liderami a podwładnymi, a także psycho dynamiczne procesy, które wpływają na reakcje i zachowania jednostek, par i grup w przedsiębiorstwie. Kiedy przywódca organizacji jest świadomy procesów, które zachodzą w jego wnętrzu, może łatwiej zarządzać pracownikami i ich wewnętrznymi procesami. 

Za każdym ludzkim działaniem ukryta jest jakaś motywacja, więc każde zachowanie ma swoją przyczynę. Jednak często jest ona nieuświadomiona nawet dla samego zainteresowanego. Znaczna część naszego życia umysłowego (myśli, uczucia, motywy) pozostaje poza zasięgiem naszej świadomości. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego co robią, a już w ogóle, dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. Wszyscy jesteśmy „program komputerowym” zapisanym na naszym twardym dysku w dzieciństwie. Jesteśmy tworami naszej przeszłości. Doświadczenia z dzieciństwa wgrane na nasz twardy dysk determinują naszą osobowość, relacje z innymi ludźmi, reakcje, zachowania, interpretację rzeczywistości i osiągane efekty. Te doświadczenia kształtują typy reakcji i mają tendencje do powielania określonych wzorców zachowań (znanych z dzieciństwa). 

Przedsiębiorstwa często wypełnione są począwszy od liderów, a skończywszy na pracownikach, ludźmi nieświadomymi własnych zachowań i niezdolnymi do rozpoznawania powtarzalnych schematów, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tkwią w błędnym kole autodestrukcji, nie wiedząc o tym, a już tym bardziej nie mogąc się z niego wydostać. 

Jeśli nie wiesz kim jesteś – nie wiesz też kim możesz się stać. 

Transformacja każdego przedsiębiorstwa zaczyna się od transformacji przywódcy. Poznaj siebie na głębszych, być może jeszcze nieuświadomionych poziomach. Zrozumienie własnych wewnętrznych procesów pozwoli na lepsze zrozumienie innych ludzi i na odpowiednie zarządzanie nimi.

Zapraszam Cię na wewnętrzną podróż w gabinecie:

Gabinet Hipnozy we Wrocławiu

Gabinet Hipnozy w Jeleniej Górze (Sosnówka)

Hipnoza online

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *